การได้ลงพื้นที่ดำเนินการประเมินสถานที่กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านแม่ป้อก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ได้ลงพื้นที่ดำเนินการประเมินสถานที่กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว และดำเนินการออกคำสั่งกักกันเด็ดขาดผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 14 วัน พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ความรู้เกี่ยวกับการกักตัว อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพื้นที่ในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม