การได้ศึกษาดูงานศูนย์ส่งเสริมเกษตรพื้นที่สูง

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ นางสุทธินี ยะบุญทา รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย นายปาลีวัฒน์ เมายศ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย และพนักงานเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมเกษตรพื้นที่สูง ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม