กิจกรรมการต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ พร้อมด้วย เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอลี้และจังหวัดลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามความก้าวหน้างานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน พร้อมได้รับฟัง ปัญหาอุปสรรค ด้านชลประธาน และด้านส่งเสริมอาชีพ ณ เทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม