กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการของผู้สูงอายุตำบลศรีวิชัย

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการของผู้สูงอายุตำบลศรีวิชัย ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนบ้านแม่ป้อก ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสวัสดิการสังคม,ภาพกิจกรรม