กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ณ วัดบ้านปาง หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นายประเวศน์  พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับอำเภอลี้ จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบ้านปาง หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีนายอัคค์สัจจา ใจบุญตระกูล ปลัดอาวุโส ผู้แทนนายอำเภอลี้ เป็นประธานพิธีดังกล่าวฯ

Categories: ภาพกิจกรรม