กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย (วันอนันทมหิดล)

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ พนักงานเจ้าที่สำนักปลัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย (วันอนันทมหิดล) กิจกรรมดังกล่าว ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดบ้านฮั้ว โดยมีนายณัฐภัค อโนต๊ะ ปลัดอำเภอลี้ เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดบ้านฮั้ว หมู่ที่ 6 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

 

 

 

 

Categories: ภาพกิจกรรม