กิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวพระสังฆธิการ

วันที่ 17 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวพระสังฆธิการ ณ วัดแม่ป้อก ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม