กิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านปาง และอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

วันที่ 4 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านปาง และอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอำเภอลี้ เป็นประธานในพิธี ณ วัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม