กิจกรรมประเพณี 11 มิถุนาวันครบรอบวันเกิดครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ โดยมี คุณฐาปนา รักติประกร รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมปฏิบัติภารกิจทางพุทธศาสนาในครั้งนี้
ในการนี้ เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนราษฎร จังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณี 11 มิถุนาวันครบรอบวันเกิดครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ณ วัดบ้านปาง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม