กิจกรรมประเพณี 11 มิถุนาวันครบรอบวันเกิดครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา

วันที่ 11 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดกิจกรรมประเพณี 11 มิถุนาวันครบรอบวันเกิดครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ณ วัดบ้านปาง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม