กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วย นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง ปลัดเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลี้ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราภิเษก และกิจกรรมปลุูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ ปี พ.ศ.2563 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตืนและป่าแม่แนต บ้านแม่อีไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม