กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีสมโภชน์ และทอดผ้าป่า ดงพระเจ้าตากหงาย บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีสมโภชน์ และทอดผ้าป่า ณ ดงพระเจ้าตากหงาย บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม