กิจกรรมมอบปฏิทินล้านนาให้แก่ประชาชนตำบลศรีวิชัย 13 หมู่บ้านในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย

เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้มอบปฏิทินล้านนาให้แก่ประชาชนตำบลศรีวิชัย 13 หมู่บ้านในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม