กิจกรรมรักษ์ผืนป่าสร้างฝายชะลอน้ำ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ กอ.รมน. จังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรม รักษ์ผืนป่าสร้างฝายชะลอน้ำ อบรมและมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย และสร้างฝ่ายบริเวณลำห้วยแม่ป้อก เพื่อชะลอน้ำ กักเก็บน้ำไว้ใช้เพาะปลูกข้าวและกิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกร

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัด