กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2567

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 นายประเวศน์  พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ นายถวิล ยอดแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม