กิจกรรมสรงน้ำพระธาตุวัดแม่ป้อก หมู่ 5

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระธาตุวัดแม่ป้อก หมู่ 5 ณ วัดแม่ป้อก ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม