กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปดอยถ้ำบ้านแม่จ๋อง หมู่ 7

วันที่ 22 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นายประเวศน์  พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปดอยถ้ำบ้านแม่จ๋อง หมู่ 7 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

 

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม