กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปดอยถ้ำบ้านแม่จ๋อง หมู่ 7

วันที่ 22 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระพุทธรูปดอยถ้ำบ้านแม่จ๋อง หมู่ 7 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริม สนับสนุนประเพณีในหมู่บ้านให้คงอยู่สืบไป ณ ดอยถ้ำเขาพระวงษ์พลูช้าง หมู่ 7 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม