กิจกรรมสรงน้ำม่อนพระธาตุ บ้านแม่ป้อกใน

วันที่ 11 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดกิจกรรมสรงน้ำม่อนพระธาตุ บ้านแม่ป้อกใน ณ บ้านแม่ป้อกใน ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม