กิจกรรมสรงน้ำรอยพระพุทธบาท วัดแม่อีไฮ หมู่ 2

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำรอยพระพุทธบาท วัดแม่อีไฮ หมู่ 2 ณ บ้านแม่อีไฮ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม