กิจกรรมสรงน้ำรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย อารามห้วยน้ำดั้น หมู่ 6

วันที่ 16 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดกิจกรรมโครงการสรงน้ำรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย อารามห้วยน้ำดั้น หมู่ 6 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม