กิจกรรมสรงน้ำรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย อารามห้วยน้ำดั้น ณ ศาลาหอประชุม หมู่ 6 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

วันที่ 16 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยนายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมสรงน้ำรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย อารามห้วยน้ำดั้น หมู่ 6  ณ ศาลาหอประชุม หมู่ 6 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม