กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ จุดที่ 3 (ลำห้วยบ้านแม่ป้อก – บ้านแม่ป้อกใน)

วันที่ 5 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ จุดที่ 3 ณ ลำห้วยบ้านแม่ป้อก – บ้านแม่ป้อกใน ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัด