กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ จุดที่ 1 ลำห้วยบ้านแม่ป้อก – บ้านแม่ป้อกใน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ จุดที่ 1 ณ ลำห้วยบ้านแม่ป้อก – บ้านแม่ป้อกใน ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัด