กิจกรรมสอบข้อเท็จจริงเด็กในพื้นที่ที่ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลศรีวิชัยร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่ป้อก และบ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ สอบข้อเท็จจริงเด็กในพื้นที่ที่ประสบปัญหาทางสังคม หารือกับคณะครูในการแนะนำ และแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

 

Categories: ภาพกิจกรรม