กิจกรรมเคารพธงชาติ และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

วันที่ 31 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม