กิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 แผนงานการเกษตร สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ พนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย ครู ผู้ปกครอง รวมถึงเด็กปฐมวัย ได้ร่วมกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนงานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ เทศบาลตำบลศรีวิชัย

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัดเทศบาล