กิจกรรมโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดแม่ป้อกใน

วันที่ 9 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ ประชาชนในตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดแม่ป้อกใน ณ วัดหนองกวาง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม