กิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร การทำกาแฟดริป  

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร การทำกาแฟดริป เพื่อให้ประชาชนได้มีอาชีพเสริมและมีความรู้เกี่ยวกับการทำกาแฟดริป ณ วัดหนองกวาง บ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสวัสดิการสังคม,ภาพกิจกรรม