กิจกรรมโครงการฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกอบรม ตัดผมชาย

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564  เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พนักงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอาชีพ หลักสูตรตัดผมชาย โดยได้มอบเกียรติจากให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

 

 

Categories: กองสวัสดิการสังคม,ภาพกิจกรรม