กิจกรรมโครงการหนูน้อยคนเก่ง

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ร่วมกิจกรรมโครงการหนูน้อยคนเก่ง ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดโครงการเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพทางด้านอารมณ์ สังคม การเรียนรู้ด้านต่างๆ ให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม