กิจกรรมโครงการอบรมการจัดตั้งองค์กรสาธารณะประโยชน์ กลุ่ม 2

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมการจัดตั้งองค์กรสาธารณะประโยชน์ กลุ่ม 2 ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองสวัสดิการสังคม,ภาพกิจกรรม