กิจกรรมโครงการ ศีล 5 ภาวนา สมาธิ (กิจกรรมการนับลูกประคำ)

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมโครงการ ศีล 5 ภาวนา สมาธิ (กิจกรรมการนับลูกประคำ) เทศบาลตำบลศรีวิชัย เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกศีล 5 ภาวนา สมาธิ ณ วัดหนองกวาง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม