กิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ 2565  

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดยนายวิเชียร  วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมาย นายสมนึก แก้วประเทศ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัยพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการเทศบาลตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ 2565  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน และนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอลี้ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร อบต.แม่ลาน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ กิจกรรมดังกล่าวภายในงานมีการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ประชาชน  พร้อมทั้งมีการจัดตั้งจุดบริการประชาชน จากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน  รวมกว่า 40 หน่วยงาน

Categories: กองสวัสดิการสังคม,ภาพกิจกรรม,สำนักปลัด