กิจกรรม “ธรรมยาตราเทศน์สันถี วิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลก”

ในระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2567 นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายรังสรรค์ มณีรัตน์ สส. ลำพูน เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย จ่าสิบเอก บุญทวี อินตาชัย ส.อบจ. เขต 3 กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และคณะศรัทธาประชาชนตำบลศรีวิชัย ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอลี้ ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อเสนอชื่อ “ครูบาศรีวิชัย” สู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลก ภายใต้กิจกรรม “ธรรมยาตราเทศน์สันถี วิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลก” มีการจัดริ้วขบวนรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย โดยเทศบาลตำบลศรีวิชัย รับช่วงขบวนในเขตพื้นที่ตำบลแม่ตืน และเคลื่อนขบวนแห่ไปยังวัดบ้านปาง หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมี นายประเชิญ สมองดี นายอำเภอลี้ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และภายในกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดพิธีฉลองสมโภชการสวดเจริญพระพุทธมนต์, การสวดบารมี 30 ทัศน์, การเทศนาธรรม และพิธีทำบุญตักบาตร โดยมีเจ้าคณะตำบลศรีวิชัยเป็นองค์เทศน์ เจริญจิตภาวนา จากนั้นคณะสงฆ์อำเภอลี้ พร้อมด้วย ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรและคณะศรัทธาประชาชนทั่วไป เคลื่อนขบวนเดินเทศน์สันถีฯ ออกจากวัดบ้านปาง เพื่อส่งมอบองค์รูปเหมือนพระครูบาเจ้าศรีวิชัยให้แก่อำเภอบ้านโฮ่ง ณ ปากทางเข้าบ้านแม่อีไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม