ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

เทศบาลตำบลศรีวิชัย
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

จำนวน 1 คน

กำหนดเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564

กำหนดเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 25-29 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

สถานที่รับสมัคร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย

รายละเอียดตามประกาศฯ หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-008-231
มือถือ 084-7296330

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์