ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลศรีวิชัย
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง
ในวันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. 
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ประกาศ/คำสั่ง