ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

05 3 ประกาศเลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ.pdf

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์