คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา เทศบาลตำบลศรีวิชัย

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เข้าพบ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อแสดงว่ายินดีในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของจังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม