งานประเพณี 140 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทย

วันที่ 11 มิ.ย. 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ ได้จัดงานประเพณี 140 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทย โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานถือผ้าไตรจีวร นายอำเภอลี้ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนในตำบลศรีวิชัยเข้าร่วมงาน

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม