งานวันผู้สูงอายุ 2561

วันที่ 13 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้า ได้จัดโครงการวันผู้สูงอายุ 2561 เพื่อแสดงความกตัญญู กตเวทีต่อผู้สูงอายุรณรงค์ให้สังคมตระหนักในคุณค่า พร้อมยกย่อง เชิดชูผู้สูงอายุ ในตำบลศรีวิชัย และยังมีการแข่งขันเปตอง การประกวดนางงามสูงวัยใส่ใจสุขภาพ กีฬาพื้นบ้าน บูทนิทรรศการภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

Categories: ภาพกิจกรรม