งานสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ได้จัดงานสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 โดยมีกิจกรรมแห่ต้นแคร่ และกิจกรรมลอยกระทง พร้อมทั้งการประกวดกระทงเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณียี่เป็งของล้านนา ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์