งานสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านปางและอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ได้จัดงานสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านปางและอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีกิจกรรมแห่ต้นกฐินรอบวิหาร พร้อมทั้งการสรงน้ำพระธาตุและสรงน้ำรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุของล้านนา ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์