งานโครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน

📢ประชาสัมพันธ์งานโครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน📢
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูนจะจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลสถิติจำนวน 8 โครงการ ทั่วจังหวัดลำพูน ในเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูนไปทำการเก็บรวบรวมข้อมูลยังครัวเรือนหรือสถานประกอบการที่ตกเป็นตัวอย่างโดยตรง ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ไม่มีการนำไปเผยไปเป็นรายครัวเรือน เพื่อนำมาประมวลผล เพื่อใช้ประโยชน์ในทางสถิติต่อไป …

 

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์