จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อน โครงการ “ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam) ” ภายใต้แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2561 และครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนบ้านแม่เทย ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม