จิตอาสาพระราชทาน บ้านครูบาศรีวิชัย หมู่ 1 ตำบลศรีวิชัยอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม