ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ และลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

 

 

Categories: ภาพกิจกรรม