ซ่อมแซมและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ ซ่อมแซมและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในพื้นที่บ้านแม่ศรีวิชัย หมู่ที่ 10 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม