ดับไฟข้างสวนลำไย หมู่ 12 บ้านอุดมพัฒนา

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 14.20 น. เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และผู้นำชุมชน นำรถบรรทุกน้ำพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงลงพื้นที่เพื่อทำการดับไฟข้างสวนลำไย หมู่ 12 บ้านอุดมพัฒนา ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม