ดับไฟบริเวณบ่อขยะ หมู่ 11

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำรถบรรทุกน้ำลงพื้นที่ดำเนินการดับไฟบริเวณบ่อขยะ หมู่ 11 และบริเวณป่าข้างสำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม